GARCIA GUNG FU & JUJUTSU

            Garcia Gung Fu Institute (Class Schedule):  

Monday                                                                                              Friday

Kids Gung Fu: 5-545 pm                                                                  Kids Kali: 5-5:45 pm

Kids Gung Fu : 6 - 645 PM                                                               Kids Kali: 6-6:45 pm

Adult Gung Fu: 7-8:30 pm                                                                Adult Kali: 7-7:30 pm

 Tuesday                                                                                            Saturday

Cardio Kickboxing: 7-730 pm                                                          Cardio Kickboxing 7-7:30 pm

Wednesday

Kids Jujutsu: 5-5:45 pm

Kids Jujutsu: 6-6:45 pm

Adult Jujutsu: 7-8:30 pm 

Thursday)

Cardio Kickboxing: 7-7:30 pm

(Friday)  Kids Kali: 5-5:45 pm

Kids Kali: 6-6:45 pm

Adult Kali: 7-8:30 pm

(Saturday) Cardio Kickboxing: 12-12:30 pm